Όροι Χρήσης

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος marileia.com θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση.

Αποστολή παραγγελίας μέσω του site συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η marileia.com έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων.

Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει λάθη (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης)

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της marileia.com

Η εταιρεία Banner Andrew με την επωνυμία marileia.com ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα (εφεξής ο Πελάτης), επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η marileia.com

Η marileia.com διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα ο Πελάτης, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση.

Η marileia.com τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν τα ίδια τα Υποκείμενα. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή των Υποκειμένων και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Κάθε φορά συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητήσει ο Πελάτης (βλ. κατωτέρω «Σκοποί Επεξεργασίας»).

Σκοποί επεξεργασίας

Η marileia.com ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της:

Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των Πελατών με σκοπό να επικοινωνήσουν μαζί τους εφόσον τα Υποκείμενα έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (όπως φόρμα παραγγελίας, υποβολής παραπόνου, θετικού σχολίου, φόρμα επικοινωνίας κ.λπ.) ή έχουν ζητήσει να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω newsletter ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αφού έχουν εγγραφεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των Πελατών με σκοπό την εξυπηρέτησή τους και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν ηλεκτρονικώς υποβάλλει τα Υποκείμενα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό:

Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της.

Η marileia.com συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Επιπλέον αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την marileia.com τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρία μας δεν κρατάει στα αρχεία της τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών.

Cookies

Η marileia.com για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού της Τόπου, μερικές φορές αποστέλλει και αποθηκεύει cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων, στον υπολογιστή των Πελατών για : στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδύκτιο (facebook, twitter, instagram, flickr, pinderest, google +, skype, linkedin, κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, video, κλπ), υπηρεσία προσέγκισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ)

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η marileia.com αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Οι πελάτες θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.